Bohdan Garstecki

 

Jestem profesjonalnym coachem, mentorem i trenerem zajmującym się coachingiem i szkoleniami dla wyższej kadry kierowniczej. Specjalizuję się w obszarach rozwoju, zmiany, budowania przywództwa, motywacji, dojrzałości korporacyjnej, budowania strategii i myślenia strategicznego oraz wdrażania kultury coachingowej w organizacjach.

Moje dotychczasowe doświadczenie coachingowe wynosi ponad 1500 godzin coachingu indywidualnego i grupowego zrealizowanego dla kilkudziesięciu klientów. Zrealizowałem i realizuję projekty coachingowe dla korporacji międzynarodowych, polskich firm oraz klientów indywidualnych.

Działalność coachingową prowadzę pod marką CoachOne, której jestem właścicielem (http://coachone.pl). Prowadzę coaching i szkolenia w języku polskim i angielskim. Sesje coachingowe odbywają się zarówno w spotkaniach bezpośrednich jak i telefonicznie.

Jestem także mentorem dla coachów ubiegających się o akredytację ICF ACC.

W 2012 r opublikowałem w biuletynie informacyjnym International Coach Federation w Polsce 12 artykułów na temat kompetencji coachingowych.

Ukończyłem profesjonalne szkolenie w dziedzinie coachingu Core Essentials Program (zob. certyfikat) w prestiżowej szkole coachingu CoachU, akredytowanej przy ICF uzyskując w październiku 2008 roku tytuł Core Essentials Graduate (CEG). W styczniu 2009 roku uzyskałem akredytację ICF ACC (Associate Certified Coach) (zob. certyfikat). W kwietniu 2009 roku ukończyłem akredytowane przez ICF szkolenie trenerów Coaching ClinicŸ. Jest to jedno z najlepszych szkoleń wdrażania kultury przywództwa w organizacji dla menedżerów na wszystkich szczeblach zarządzania. Coaching ClinicŸ Licensing Program (zob. certyfikat) to akredytowane przez Międzynarodową Federację Coachów (ICF) szkolenie uczące podejścia coachingowego i dające licencję do prowadzenia programu coachingowego Coaching ClinicŸ. Dotychczas przeszkoliłem ponad 1000 menedżerów z sektorów finansoowo-bankowego i paliwowego w programie Coaching ClinicŸ. W lipcu 2012 ukończyłem akredytowane przez ICF szkolenie CoachWise EssentialsŸ.

W maju 2013 r. ukończyłem akredytowany przez ICF sześciomiesięczny program szkoleniowy CoachWise Proficiency®.

Jestem też trenerem z doświadczeniem szkoleniowym w obszarze efektywności zarządzania, zarządzania sprzedażą, zarządzania strategicznego oraz wdrażania kultury przywództwa. Zrealizowałem i realizuję projekty rozwoju kadry menedżerskiej, w których stosowałem facylitację, coaching i mentoring.

Moje dotychczasowe łączne doświadczenie szkoleniowe wynosi ponad 2100 godzin szkoleniowych. Szkolenia prowadzę od roku 2005. Zrealizowałem projekty szkoleniowe dla około 30 klientów - głównie korporacji międzynarodowych i dużych polskich firm. Przykładowe tematy moich szkoleń to: efektywność zarządzania, efektywność sprzedaży, rozwój biznesu, myślenie kreatywne
dla menedżerów, prezentacje i negocjacje, budowanie strategii, rozwój kompetencji sprzedażowych, efektywny menedżer, zarządzanie projektami dla menedżerów, wdrażanie myślenia strategicznego, rozwój kompetencji menedżerskich, wdrażania kultury przywództwa i kompetencji przywództwa w zarządzaniu.

Przed rozpoczęciem swojej praktyki jako coach, przez 15 lat pracowałem w korporacjach na stanowiskach związanych z zarządzaniem, sprzedażą i marketingiem. Praktyka operacyjna, od stanowiska przedstawiciela handlowego, następnie dyrektora sprzedaży w ICL Poland, przez pracę na stanowisku Dyrektora Generalnego w firmie Xerox Poland i Dyrektora ds. Marketingu w Xerox Europe do stanowiska Prezesa Zarządzającego w firmie Softbank S.A., pozwoliła mi nabyć szerokie doświadczenie biznesowe, które skonsolidowałem przez uczestnictwo w kursach prowadzonych przez INSAED i Cranfield School of Management.

Doświadczenie w pracy w dziedzinie zarządzania biznesem, jak również dogłębna wiedza uzyskana na przestrzeni lat pozwalają mi dobrze zrozumieć środowisko korporacyjne oraz biznesowe moich klientów i skupić się na elementach praktycznych, co przyczynia się do szybszego osiągania sukcesów przez moich klientów.

Jestem absolwentem Politechniki Gdańskiej i byłym pracownikiem Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.

Po godzinach zajmuję się rysowaniem i malowaniem farbami olejnymi oraz akwarelami. Zajmuję się też fotografią przyrody - głównie dzikich ptaków.