Akredytacja ICF ACC

23.02.200900:00

Bohdan


Z satysfakcją informuję, że uzyskałem w International Coach Federation akredytację Associate Certified Coach.


W dniu 9 stycznia 2009 roku w International Coach Federation uzyskałem akredytację Associate Certified Coach.

Akredytacja ICF ACC (Associate Certified Coach) jest uznanym międzynarodowo miernikiem jakości coachów. Wymaga określonej ilości godzin przeszkolenia w zawodzie coacha oraz posiadania doświadczenia w prowadzeniu coachingu.

Posiadanie akredytacji ICF ACC (Associate Certified Coach) potwierdza wiarygodność coacha i jego wysokich standardów profesjonalnych i etycznych. W percepcji potencjalnych klientów gwarantuje określony poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia w dziedzinie coachingu. Potwierdza również,
że coach praktykuje określoną przez ICF definicję i filozofię coachingu przyjętą jako międzynarodowy standard. Potwierdza również, że coach stosuje wysokie standardy profesjonalizmu, przestrzega kodeksu etyki, posiada wysoki poziom wiedzy i umiejętności jako coach oraz że poważnie traktuje własny rozwój zawodowy.

Akredytacje International Coach Federation przyczyniają się do standaryzacji zawodu coacha w skali krajowej i międzynarodowej.