Mentoring dla coachów aplikujących o certyfikację ACC

08.03.200900:00

Prowadzę mentoring dla coachów ubiegających się o akredytację Associate Certified Coach zapewniając przygotowanie do egzaminu ustnego w ICF.


Celem mentoringu, który oferuję dla aplikantów o akredytację ACC jest

  1. Uświadomienie aplikantowi poziomu jego / jej kompetencji w odniesieniu do wymagań Kluczowych Kompetencji Coacha ICF na poziomie ACC,
  2. Zbudowanie programu doskonalenia umiejętności demonstrowania Kluczowych Kompetencji Coacha ICF na poziomie ACC w praktyce coachingowej,
  3. Przygotowanie do egzaminu ustnego wymaganego w procesie akredytacji ACC.

 

Opracowany przeze mnie program mentoringu zawiera następujące elementy metodyczne:

  • Weryfikacja znajomości Kluczowych Kompetencji Coacha wg standardów ICF,
  • Określenie działań coacha demonstrujących - w trakcie sesji coachingowej - umiejętności stosowania Kluczowych Kompetencji wg standardów ICF,
  • Sesje coachingowe (mentor w roli osoby coachowanej, aplikant w roli coacha) z pełną informacją zwrotną na temat stosowania Kluczowych Kompetencji wg standardów ICF,
    • Opcja: Nagranie sesji coachingowej (mentor w roli osoby coachowanej, aplikant w roli coacha) i superwizja takiej sesji,
  • Superwizja sesji coachingowej aplikanta z osobą trzecią (osobą coachowaną),
  • Symulacja egzaminu ustnego wymaganego w procesie akredytacji ACC.

 » czytaj więcej