Jestem licencjonowanym trenerem Coaching Clinic®

20.12.200900:00

Bohdan

W kwietniu 2009 roku ukończyłem akredytowane przez ICF szkolenie trenerów Coaching Clinic®. Jest to jedno z najlepszych szkoleń wdrażania kultury przywództwa w organizacji dla menedżerów na wszystkich szczeblach zarządzania.


Coaching Clinic® Licensing Program to akredytowane przez Międzynarodową Federację Coachów (ICF) szkolenie uczące podejścia coachingowego i dające licencję do prowadzenia dwudniowego programu coachingowego Coaching Clinic®.

Coaching Clinic® - Coachingowe Przywództwo

To aktualnie najbardziej kompleksowe na Polskim rynku szkolenie rozwijające umiejętności coachingowe menedżerów. O skuteczności szkolenia Coaching Clinic® przekonało się już ponad 100.000 menedżerów oraz kilkaset organizacji na całym świecie. Szkolenie Coaching Clinic® pozwala zarówno rozwijać umiejętności coachingowe menedżerów i rolę lidera coacha, jak i budować w firmie coachingową kulturę organizacyjną wyzwalającą potencjał i zaangażowanie pracowników.

Dzięki szkoleniu Coaching Clinic® menedżerowie podnoszą swoje kompetencje w zakresie umiejętności takich jak motywacja, przywództwo i komunikacja, ucząc się w szczególności, jak:

  •     wyzwalać w pracownikach inicjatywę i zaangażowanie,
  •     rozwijać potencjał pracowników,
  •     stosować motywowanie przez coaching,
  •     odkrywać i rozwijać talenty,
  •     budować efektywny zespół,
  •     pobudzać innowacyjność i kreatywność pracowników.