Coaching Clinic® w praktyce

02.03.201000:00

W listopadzie i grudniu 2009 roku, w ramach projektu realizowanego przez Corporate CoachU Poland, prowadziłem szkolenie Coaching Clinic® dla jednej z wiodących polskich instytucji sektora finansowo-bankowego..


Coaching Clinic® (na licencji Corporate Coach U) jest jednym z najlepszych szkoleń wdrażania kultury przywództwa w organizacji dla menedżerów na wszystkich szczeblach zarządzania. Jest to dwudniowy program precyzyjnie skonstruowany tak, aby przekazać menedżerom umiejętności coachingowe oraz przygotować ich do wdrożenia coachingu jako skutecznego narzędzia w zarządzaniu ludźmi i w procesie budowania relacji z klientami. Coaching Cilinic® to szkolenie, w którym wzięło udział ponad 100.000 liderów na całym świecie. Warsztat ten jest prowadzony w wielu firmach o światowej renomie.

W ramach projektu realizowanego przez Corporate CoachU Poland odbyło się 26 dwudniowych sesji szkoleniowych dla kadry zarządzającej, głównie z pionów sprzedaży. Każde szkolenie prowadziło dwóch licencjonowanych trenerów Coaching Clinic®.

Miałem przyjemność prowadzić cztery dwudniowe sesje dla grup liczących po kilkanaście osób każda.

Coaching Clinic® to szkolenie bardzo szczególne – uczymy doświadczonych menedżerów w jaki sposób efektywnie rozmawiać z podwładnymi, aby pozytywnie wpłynąć na ich zaangażowanie, motywację, kreatywność i odpowiedzialność. Praktycznie od pierwszej godziny szkolenie realizowane jest w formule „action learning” i uczestnicy są włączani w scenki i sytuacje osadzone w realiach ich pracy. Nowa wiedza podawana jest w syntetyczny i przejrzysty sposób a następnie jest stosowana w praktycznych ćwiczeniach. 80% czasu to zajęcia praktyczne, a tylko 20% poświęcane jest na wykłady związane z wdrażaniem nowej wiedzy.

W czasie szkolenia uczestnicy poznają nowe modele dla działań menedżerskich – Moment Otwarcia Na Coaching® oraz Model Rozmowy Coachingowej®, a także nowe umiejętności – Pytania Odkrywające® i Słuchanie Kontekstowe®. Uczymy menadżerów 5-stopniowego procesu coachingu w zarządzaniu, który udowodnił swoją największą skuteczność w miejscu pracy. Proces ten wspierany jest przez 4 podstawowe umiejętności coachingowe.

W ciągu dwóch dni szkoleniowych obserwujemy metamorfozy postaw uczestników – przechodzenie od sceptycznego krytykowania koncepcji przywództwa coachingowego do entuzjastycznego stosowania modelu rozmowy w stylu coachingowym.

 

Jestem licencjonowanym trenerem Coaching Clinic®. Jeżeli zainteresowała Cię tematyka niniejszego artykułu to proszę o kontakt.