Szkolenie Coaching Clinic

13.01.201100:00

Bohdan Garstecki

Coaching Clinic® uczy jak wykorzystać coaching w zarządzaniu, aby zwiększać motywację i zaangażowanie podwładnych.

Wdrażanie coachingowego stylu zarządzania, zwane licencją na przywództwo, jest obecnie najbardziej efektywną metodą rozwijania kompetencji zarządczych u menedżerów.


W 2010 roku przeprowadziłem 26 dni szkoleniowych programu Coaching Clinic® dla około 150 menedżerów wiodących firm z sektora bankowego. Kiedy rozpoczynałem te szkolenia w 2009 roku nie wyobrażałem sobie, że trzydniowe szkolenie (2+1) potrafi przynieść tak wielkie zmiany u uczestników. Dla wielu menedżerów udział w szkoleniu Coaching Clinic® był jak odkrycie nowego świata, w którym wiele kwestii i problemów uznawanych za niemożliwe do rozwiązania stały się możliwe i wręcz łatwe.

Aby poznać istotę przywództwa wyobraź sobie,
że wszyscy Twoi podwładni są wolontariuszami.

Przywództwo w działaniu - Coaching Clinic® - rozwój coachingowego stylu zarządzania

Czym jest Coaching Clinic®?

Coaching Clinic® jest programem szkoleniowym licencjonowanym przez Corporate CoachU, precyzyjnie zaprojektowanym tak, aby przekazać i rozwinąć u uczestników szkolenia umiejętności zastosowania coachingu w zarządzaniu oraz przygotować ich do wdrożenia coachingu jako skutecznego narzędzia w efektywnym zarządzaniu ludźmi i w procesie budowania relacji z klientami. Coaching Clinic® to szkolenie, w którym w ciągu ostatnich 10 lat wzięło udział ponad 100.000 liderów na pięciu kontynentach. Warsztat ten był i jest prowadzony w wielu firmach o światowej renomie.

Korzyści z Coaching Clinic®

Poprzez Coaching Clinic® organizacje i jednostki mogą:

 • Odkryć coaching jako silny model zarządzania, motywowania i przywództwa,
 • Poznać i wdrożyć najnowocześniejsze narzędzia coachingu menedżerskiego,
 • Zastosować coaching menedżerski, aby osiągać oczekiwane rezultaty,
 • Poznać proces i umiejętności, aby natychmiast poprawić swoje wyniki,
 • Wesprzeć organizację tak by, mogła się ona szybko rozwijać,
 • Wzmocnić profesjonalne i osobiste relacje oraz zastosować zdobytą wiedzę w kontekście swojej organizacji.


Co Coaching Clinic® daje ?

Coaching Clinic® efektywnie rozwija umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania w organizacji. To pełny model rozwoju, który menedżerowie i liderzy mogą natychmiast zastosować w organizacji, by:

 • Efektywnie rozwijać i motywować wartościowych członków organizacji,
 • Poprawić efektywność indywidualną i zespołową,
 • Poprawić komunikację w organizacji,
 • Pogłębić zaangażowanie pracowników do realizacji celów zawodowych, osobistych i organizacyjnych,
 • Podnieść poziom umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania ludźmi,

a także

 • Rozwijać lojalną bazę klientów,
 • Wzmocnić efektywność sprzedażową.


Dlaczego zarządzanie coachingowe?

Badania pokazują, że w firmach, gdzie panuje coachingowy styl zarządzania wzrasta zaangażowanie pracowników, pracownicy czują współodpowiedzialność za firmę, poprawiają się wyniki biznesowe. Główne elementy zarządzania coachingowego to    prowadzenie rozmów motywujących i budowanie relacji zaufania ze współpracownikami.

Zarządzanie coachingowe to styl zarządzania oparty na:

 • partnerstwie, szacunku
 • rozwijaniu i wykorzystaniu potencjału pracowników
 • otwartej dwukierunkowej komunikacji
 • docenianiu pracowników za wyniki i wysiłek
 • włączaniu pracowników do podejmowania decyzji.

Jest szereg sytuacji, kiedy zarządzanie coachingowe przynosi znacznie lepsze efekty niż jakikolwiek inny styl, np.: przygotowanie  pracowników do nowych zadań i ról, wdrażanie zmian w organizacji, szukanie nowych rozwiązań biznesowych, rozwój talentów i sukcesorów.

Dla kogo jest przeznaczony program Coaching Clinic®?

Program kierowany jest do:

 • Dyrektorów,
 • Menedżerów,
 • Kierowników,
 • Przedstawicieli handlowych (specjalnie dostosowana wersja Coaching Clinic®),
 • Przywódców na każdym poziomie organizacji, którzy chcą nauczyć się motywowania i rozwijania pracowników i współpracowników.


Dzięki szkoleniu Coaching Clinic® menedżerowie podnoszą swoje umiejętności w zakresie motywacji, przywództwa i komunikacji, ucząc się w szczególności, jak:

 • wyzwalać w pracownikach inicjatywę i zaangażowanie,
 • rozwijać potencjał pracowników,
 • stosować motywowanie przez rozmowy coachingowe,
 • odkrywać i rozwijać talenty,
 • budować efektywny zespół,
 • pobudzać innowacyjność i kreatywność pracowników,
 • prowadzić efektywne rozmowy handlowe,
 • budować z klientami relacje oparte na partnerstwie i zaufaniu.


Dzięki temu szkoleniu menedżerowie:

 • poznają model 5 kroków rozmowy coachingowej = rozmowy motywującej i rozwijającej inicjatywę i zaangażowania pracowników,
 • ćwiczą prowadzenie rozmów coachingowych na przykładach z własnej pracy,
 • poznają własny styl coachingowy poprzez unikalne narzędzie diagnostyczne PCSI®,
 • tworzą szczegółowy plan rozwijania pracowników poprzez coaching.

Program szkoleniowy Coaching Clinic®

Cele programu szkoleniowego Coaching Clinic®

 • Nabycie umiejętności zarządzania poprzez coaching menedżerski,
 • Nabycie umiejętności łączenia ról menedżera i coacha,
 • Rozwój umiejętności przywódczych,
 • Rozwój umiejętności motywowania i budowania zaangażowania podwładnych.
 • Korzyści z programu
 • Poszerzenie własnego warsztatu menedżerskiego,
 • Szybszy rozwój podwładnych (samodzielność, delegowanie),
 • Lepsze wykorzystanie potencjału ludzi,
 • Budowanie zaangażowania i współodpowiedzialności,
 • Wyzwolenie innowacyjności i kreatywności,
 • Budowanie efektywnego zespołu,
 • Rozwijanie i zatrzymanie w firmie talentów.

Zakres programu

 • Warsztat „Coaching Clinic®” – 2 dni
 • Warsztat „Coaching Clinic® Follow-Up”–1 dzień
 • 2 trenerów w czasie całego szkolenia
 • 12 - 16 uczestników
 • Materiały szkoleniowe licencjonowane przez Corporate Coach U (w języku polskim)
 • Materiały dydaktyczne i pomoce szkoleniowe licencjonowane przez Corporate Coach U (w języku polskim)
 • 70% zajęć realizowanych w formie zajęć praktycznych
 • Scenki i sytuacje dydaktyczne dostosowane do specyfiki klienta


Przykładowy program - warsztat „Coaching Clinic®” – 2 dni

 • Poznanie modelu rozmowy coachingowej dla menedżera
 • Poznanie umiejętności coachingowych dla menedżera
 • Efektywne łączenie roli menedżera i coacha
 • Poznanie własnego stylu coachingowego w zarządzaniu
 • Wdrażanie coachingowego zarządzania w firmie.
 • Warsztat „Coaching Clinic® Follow-Up”–1 dzień
 • Wymiana doświadczeń ze stosowania coachingu
 • Rozwiązywanie problemów  wdrożenia coachingu
 • Ćwiczenie poznanych i nabycie nowych umiejętności.

Program Coaching Clinic® - opcje

 • Dostosowanie programu do specyfiki pracy działu handlowego
 • Wyznaczanie celów sprzedażowych,
 • Motywowanie przedstawicieli handlowych do realizacji celów sprzedażowych,
 • Rozszerzenie programu o warsztaty zastosowania modelu rozmowy coachingowej i umiejętności coachingowych w kontaktach z klientami.
 • Rozszerzenie programu poprzez włączenie umiejętności i zasad coachingu menedżerskiego wg Coaching Clinic® w model Przywództwa Sytuacyjnego K.Blancharda,
 • Rozszerzenie programu o budowanie kompetencji Efektywnego Menedżera w oparciu o zasady coachingu menedżerskiego,
 • Coaching indywidualny dla wybranych menedżerów – np. 5 - 8 sesji
 • Praca nad indywidualnymi kwestiami coachingowego zarządzania,
 • Rozwój wybranych kompetencji przywódczych.

Przygotowanie do szkolenia

 • Spotkanie i prezentacja głównych aspektów i cech Programu Coaching Clinic®,
 • Ustalenie celów i założeń realizacyjnych Programu Coaching Clinic®,
 • Poznanie doświadczeń z zastosowania coachingu w zarządzaniu oraz oczekiwań wobec programu,
 • Ustalenie wstępnego harmonogramu,
 • Doprecyzowanie i dopasowanie programu Coaching Clinic® do indywidualnych potrzeb klienta.


  Szkolenie Coaching Clinic jest licencjonowanym programwem szkoleniowym Corporate CoachU (http://coachu.pl)