Czy potrzebujesz coacha?

10.06.200813:47

Czy przydarzyła Ci się sytuacja, w której pomimo posiadanych umiejętności, wiedzy i doświadczenia czułeś się mniej wydajny?Gdzieś w Twojej głowie są dobre rozwiązania, ale nie możesz ich odnaleźć?

Czy czujesz, że praca jest mniej satysfakcjonująca niż kiedyś?

Czy pomimo starannego rozplanowania dnia ciągle brakuje Ci czasu?

Czy równowaga pomiędzy Twoim życiem prywatnym i zawodowym jest ciągle zachwiana?

Jeśli któreś z tych pytań brzmią znajomo, być może rozwiązaniem jest osobisty coaching?

 

Skąd wiadomo, że coaching jest rozwiązaniem dla Ciebie?
Aby stwierdzić, czy coaching będzie dla Ciebie korzystnym rozwiązaniem, spróbuj najpierw określić cele, jakie chciałbyś osiągnąć dzięki coachingowi. Mając jasną wizję celów do zrealizowania, dzięki coachingowi można wypracować strategię, która pomoże łatwiej osiągnąć zamierzone cele.

Ponieważ coaching opiera się na współpracy partnerskiej, zastanów się także, czy współpraca, posiadanie odmiennego zdania i rozpatrywanie innych punktów widzenia stanowi dla Ciebie wartość. Ponadto zastanów się, czy jesteś gotów poświęcić czas i energię na dokonanie prawdziwych zmian we własnym życiu. Jeśli odpowiedzi na te pytania brzmią „tak”, coaching może stanowić dla Ciebie wartościowy czynnik rozwoju osobistego.

(źródło: http://www.coachfederation.org)

Jakie są typowe powody, dla których ludzie korzystają z pomocy coacha?
Istnieje wiele powodów, dla których osoby indywidualne i zespoły mogą współpracować z coachem. Może mieć to miejsce m.in., gdy:

 • jakieś przedsięwzięcie, które jest pilne, ważne i / lub pasjonujące, zagrożone jest porażką (wyzwanie, ambitny cel lub możliwość),
 • wiedza, umiejętności, doświadczenie lub zasoby nie są wystarczające,
 • zostaje wyznaczony lub zaproponowany ambitny cel do realizacji w krótkim czasie,
 • pojawia się potrzeba osiągnięcia wyników w krótszym czasie,
 • komplikacje wymuszają zmianę biegu zaplanowanych wydarzeń zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym,
 • dana osoba komunikuje się z otoczeniem w sposób nieskuteczny lub utrudniający osiągnięcie istotnych dla niej celów,
 • istotne kwestie nie są klarowne, a zbliża się moment podjęcia decyzji,
 • dana osoba odnosi wyjątkowe sukcesy, które zaczęły być źródłem problemów,
 • zauważalny jest brak równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, co wywołuje niechciane konsekwencje,
 • dana osoba nie określiła swoich najważniejszych atutów i sposobu ich najlepszego wykorzystania,
 • dana osoba ma potrzebę uproszczenia swojego życia zawodowego i prywatnego,
 • zaistniała potrzeba i chęć lepszej organizacji oraz zwiększenia odpowiedzialności za własne życie.

(źródło: http://www.coachfederation.org)