COACHING W BIZNESIE

Moją specjalizacją jest coaching kadry kierowniczej, menedżerów i przedsiębiorców. Najczęściej jestem proszony o pomoc w sytuacjach szybkiego awansu, zmiany stanowisk, dużych zmian organizacyjnych powodujących zmiany procesów decyzyjnych oraz w sytuacjach przepracowania, poczucia zadań ponad miarę lub zagubienia w sytuacji konfliktu priorytetów i rosnących wymagań.

W ostatnim czasie w celach coachingu coraz częściej pojawia się potrzeba rozwinięcia u menedżera umiejętności przywódczych i skutecznego motywowania podwładnych w czasie rosnących wymagań ze strony firmy.

Prowadzę też coaching inspiracyjny, pobudzający do znajdowania odkrywczych idei i nowatorskich rozwiązań.

Pierwsze spotkanie pozwala na wzajemne poznanie się i zbudowanie relacji. Osoba coachowana poznaje mój styl i metody pracy oraz moją osobowość. Robię wstępny wywiad i poznaję osobę, z którą będę pracować. Następnie pomagam osobie coachowanej w sformułowaniu tematyki, obszarów i celów coachingu.

Jeżeli cele coachingu z punktu widzenia firmy są wcześniej określone przez dział personalny lub/i szefa osoby coachowanej, to są one również omówione na pierwszej sesji.

Osoba coachowana musi mieć poczucie bezpieczeństwa i swobody w czasie sesji coachingowych. Zaufanie, otwartość i ciekawość powinny charakteryzować relację coacha i osoby coachowanej w całym okresie współpracy. Od początku do końca podróży, jaką jest coaching, to właśnie osoba coachowana decyduje o temacie, celach i pożądanych efektach sesji. Coach prowadzi ją w tej podróży pomagając jej odkryć istotną wiedzą, podjąć ważne decyzje i przeprowadzić znaczące działania.

Trzeba pamiętać, że coach ponosi odpowiedzialność za osobę, z którą pracuje. Oznacza to, że musi pilnować uzgodnionych z firmą i z osobą coachowaną celów coachingu, dobierać właściwe metody i techniki pracy oraz monitorować postęp zmian w pożądanym kierunku.

Coaching w biznesie, gdy cele określa strona trzecia, jaką jest szef lub dział personalny, wymaga od coacha z jednej strony doświadczenia i znajomości zasad pracy firmy lub korporacji, zaś z drugiej strony wysokich kompetencji coachingowych i doświadczenia w realizacji coachingu w biznesie.

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie operacyjne pracy w firmach i korporacjach międzynarodowych na stanowiskach kierowniczych. Następnie przez klika lat prowadziłem szkolenia z zakresu efektywności pracy menedżera, zarządzania priorytetami, przywództwa, wykorzystania czasu, podejmowania decyzji, negocjacji, zarządzania strategicznego w biznesie, sprzedaży i zarządzania sprzedażą oraz zarządzania projektami.

Od roku 2001 prowadzę własną firmę. Daje mi to - dodatkowo - operacyjne doświadczenie działania w sektorze małych przedsiębiorstw.

Prowadzony przeze mnie coaching w biznesie – realizowany głównie dla kierownictwa oraz dla zarządów firm – gwarantuje skuteczność poprzez szybką diagnozę stanu w tematach zgłaszanych przez osoby coachowane, efektywne znajdowanie właściwych rozwiązań i decyzji oraz pomoc w przeprowadzaniu znaczących działań.

Sesje coachingowe mogę prowadzić w języku polskim lub angielskim.

Zapraszam do kontaktu ze mną

Bohdan Garstecki

 

Email: garstecki@coachone.pl

Tel.: +48 601 311 255

lub skorzystaj z formularza kontaktowego >>