Czym jest coaching?

Według mnie coaching to podróż, w której coach pomaga osobie coachowanej znaleźć najbardziej właściwą drogę lub najwłaściwsze pomysły do realizacji celów, rozwiązania problemów, osiągnięcia rozwoju, a więc tego co osoba coachowana pragnie lub do czego dąży.

W pierwszym etapie coach pomaga osobie coachowanej określić cel podróży i zrozumieć uwarunkowania, które dla osoby coachowanej mają znaczenie.Następnie pomaga znaleźć drogę i kierunek dojścia do tego celu. Motywuje do wyruszenia w podróż i wspiera osobę coachowaną w tej podróży.

  • Dobry coach pomaga w uświadomieniu osobie coachowanej tkwiących w niej możliwości i zmotywowaniu do działania. To osoba coachowana decyduje o temacie i celach coachingu, o tym kiedy i jak szybko zacznie działać i co chce osiągnąć. Dobry coach nie doradza, nie uczy i nie wskazuje najlepszych dróg.
  • Dobry coach zna pytania, które trzeba zadać, aby znaleźć odpowiedź. Dobry coach nie zna odpowiedzi.
  • Dobry coach umie słuchać i jest jak lustro, które pokazuje osobie coachowanej to, co jest ważne, a czego ta osoba nie dostrzega lub nie uświadamia sobie. Dobry coach nie mówi.
  • Dobry coach buduje w osobie coachowanej poczucie wartości, siłę i optymizm, a poprzez stosowanie odpowiednich modeli i technik pomaga znaleźć właściwe odpowiedzi i podjąć właściwe decyzje. Dobry coach nie skupia się na słabych stronach.

* * *

W literaturze znalazłem kilka ciekawych definicji czym jest coaching. Przytaczam je, aby pokazać pełnię znaczenia zawodu coacha i pomóc zrozumieć na czym coaching polega.

Ken Blanchard (https://www.coaching.com)

Coaching jest przemyślanym procesem bazującym na cyklu odpowiednio prowadzonych rozmów z osobą coachowaną w celu stworzenia dla niej warunków do indywidualnego rozwoju, świadomych działań nastawionych na rezultaty i trwałych zmian w pożądanym kierunku. Coaching to proces auto przywództwa, który umożliwia ludziom uzyskanie świadomości kim są, co robią, dlaczego to robią i gdzie chcą dojść.

Coach U (http://www.coachinc.com)

Coaching to silna, oparta na współpracy relacja pomiędzy coachem i osobą coachowaną, która - poprzez proces odkrywania, stawiania celów i podejmowania znaczących działań - umożliwia osiąganie przez tę osobę niezwykłych rezultatów

Scott Blanchard, Madeleine Homan, „Coaching, poznaj tajniki sukcesu” („Leverage Your Best, Ditch the Rest: The Coaching Secrets Top Executives Depends On”)

Głównym celem coachingu jest pomóc ludziom w obiektywnym ustaleniu, gdzie znajdują się w chwili obecnej (stan obecny), a gdzie chcą się znaleźć w przyszłości (stan przyszły), oraz stworzenie planu, który pozwoli im przejść z punktu A do punktu B, minimalizując wysiłki i maksymalizując przyjemności.

Dr Angus McLeod „Mistrz coachingu” („Performance coaching”)

Coaching - posługiwanie się ciszą, pytaniami oraz wyzwaniami w celu udzielenia podopiecznemu pomocy w realizacji konkretnego celu zawodowego.

Coaching życiowy – korzystanie z ciszy, zadawanie pytań oraz stawianie wyzwań dla udzielenia podopiecznemu pomocy w osiągnięciu określonego celu w sferze życia osobistego.

Sara Thorpe, Jackie Clifford „Podręcznik coachingu” („The Coaching Handbook”)

Pomoc danej osobie we wzmacnianiu i udoskonalaniu działania poprzez refleksję nad tym, jak stosuje konkretną umiejętność i/lub wiedzę. Coaching dotyczy rozwoju i wykraczania ponad poziom, na jakim się obecnie znajdujemy.

Robert Hargrove, „Masterful Coaching”

Masterful Coaching to inspirowanie, wzmacnianie i aktywowanie ludzi, którzy silnie orientują się na przyszłość i konsekwentnie działają w teraźniejszości.

Masterful Coaching to poszerzanie granic ludzkich możliwości, aby dokonały się zmiany w życiu jednostek, ich organizacji i w ich świecie. To wywieranie wpływu na ludzkie wizje i wartości oraz oferowanie im skutecznej pomocy w stworzeniu na nowo ich osobowości, ich sposobu myślenia i ich zachowań tak, aby dawały im szansę osiągać to, co chcą osiągać.

International Coach Federation (http://www.coachfederation.org)

Coaching osobisty i biznesowy to stały związek profesjonalny, który pomaga w osiągnięciu niezwykłych wyników w życiu, karierze, interesach i organizacjach.

Coaching to partnerstwo z klientami w twórczym i pobudzającym myślenie procesie, który inspiruje do maksymalizacji ich potencjału osobistego i zawodowego.

Profesjonalni coachowie zapewniają trwałe partnerstwo, przygotowane tak, aby pomóc klientom w osiągnięciu zamierzonych celów w życiu zawodowym i osobistym. Coachowie pomagają w poprawie wyników osiąganych przed klientów i polepszeniu jakości ich życia.

Dzięki nabytym umiejętnościom, coach słucha, obserwuje i indywidualnie dopasowuje swoje podejście do poszczególnych potrzeb klienta. Ponadto, stara się wydobyć rozwiązania i strategie od klienta; coach wychodzi z założenia, że klient jest naturalnie twórczy i zaradny. Rolą coacha jest zapewnienie wsparcia, tak aby wzmocnić umiejętności, potencjał i zdolności twórcze, które klient już posiada.

Profesjonalny coaching to profesjonalne partnerstwo pomiędzy wykwalifikowanym coachem a osobą lub zespołem, które pomaga osiągnąć niezwykłe wyniki, oparte na celach wyznaczonych przez tę osobę bądź zespół. W procesie coachingu, osoby skupiają się na umiejętnościach i czynnościach potrzebnych do osiągnięcia ważnych dla nich celów.

Osoba lub zespół wybiera punkt, na którym chce skupić się w rozmowie, podczas gdy coach słucha, informuje o swoich obserwacjach, zadaje pytania, jak również przytacza pojęcia i zasady, które mogą przyczynić się do tworzenia możliwości i identyfikacji działań. Proces coachingu pomaga uzyskać jasny ogląd sytuacji, potrzebny do wspierania najbardziej wydajnych działań. Coaching przyspiesza postęp osoby lub grupy dzięki większemu naciskowi i kształtowaniu świadomości możliwości, które prowadzą do bardziej efektywnych rozwiązań. Coaching skupia się na tym, gdzie dana osoba znajduje się w danej chwili i co chce osiągnąć, aby znaleźć się tam, gdzie chce być w przyszłości. Coach - członek ICF zdaje sobie sprawę, że wyniki to tylko kwestia zamiarów, wyborów i działań danej osoby lub grupy, wspieranych wysiłkami coacha i zastosowaniem technik i metod coachingu.

Coaching w zarządzaniu (1)

Coaching w zarządzaniu (2)

Coaching w biznesie

Coaching życiowy

Coaching telefoniczny

Coaching - moje zasady

 

zobacz też mój artykuł na temat Kluczowych Kompetencji Coacha